Zaostři na svůj pokus

Ochrana osobních údajů

Registrací vyslovujete souhlas, aby JCMM nakládalo s poskytnutými osobními údaji, a to pro účely a po dobu trvání projektu „Realizace Programu podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji“. Poskytnuté osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. Souhlas je poskytován dobrovolně a může být odvolán. Jako registrovaný uživatel stránek máte ve vztahu ke svým osobním údajům právo uplatnit veškerá práva vyplývající zejména z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Hokus Fokus

Videosoutěž pro studenty ze základních a středních škol v Jihomoravském kraji.

Vítězové získají pro svou školu vystoupení Michaela Londesborougha.

Provozní informace