Zaostři na svůj pokus

Denaturace vejce

Tým: Espada, Moravské gymnázium Brno s.r.o. Veveří 30, 602 00 Brno

Napsat komentář

Hokus Fokus

Videosoutěž pro studenty ze základních a středních škol v Jihomoravském kraji.

Vítězové získají pro svou školu vystoupení Michaela Londesborougha.

Provozní informace