Zaostři na svůj pokus

Imploze

Tým: Nová kopřiva, Klasické španělské gymnázium, Brno-Bystr, Vejrostova 2

Napsat komentář

Hokus Fokus

Videosoutěž pro studenty ze základních a středních škol v Jihomoravském kraji.

Vítězové získají pro svou školu vystoupení Michaela Londesborougha.

Provozní informace