Zaostři na svůj pokus

Jak natočit video

Dali jsme pro vás dohromady tipy a triky, které vám pomohou s tvorbou vašeho videa.

To nejzásadnější a nejdůležitější. Je to krátký text, maximálně na jednu stranu, který stručně a výstižně vysvětlí, o čem film bude. Jeho téma, myšlenku, náladu, délku, zkrátka všechno, co je důležité. Musí z něj být patrný především záměr tvůrce a myšlenka, kterou chce sdělit.

Jeho sepsání slouží k utřídění vlastních představ a možnosti je předat jiným lidem a zbytku štábu. Záměr musí být jasný a srozumitelný. Nedostatky a nejasnosti se projeví na výsledném snímku, ze kterého bude patrné, že autor neměl jasno v tom, co vytváří.

Ani scénář, režie, herci, nebo zpracování nedokážou opravit nudný či neoriginální námět! Ten není vždy možné jednoduše vyjádřit v několika větách, proto můžeme námět chápat i jako „ústřední myšlenku“ nebo „nápad“.

Tip!

Zamyslete se, co je podstatou přírodního zákona nebo experimentu, který chcete ukázat. Co je na něm vizuálního? Jak využijete možností filmu jako média, pro představení tohoto zákona? Jak se tento zákon vztahuje na naše životy a jak by to vypadalo, kdyby neplatil? Je možné jeho důsledky nebo principy ukázat ve filmu jinak než jeho teoretickým vysvětlením na školní tabuli v záběru?

Scénář může být literární nebo technický.

Literární

Obsahuje pouze dialogy, scény a krátké poznámky o akcích nebo plynutí děje. Literární scénář jako každý jiný příběh musí mít svůj průběh. Tedy začátek, prostředek a konec. Děj musí někde začínat, něčím procházet a skončit. A to jak u hrané tvorby, tak dokumentu.

Technický

Technický scénář je literární scénář + konkrétní záběry a zvuková stopa (efekty a hudba). Vyhotoví se po schválení literárního scénáře. Je to režisérova a kameramanova interpretace literárního scénáře. Vymyslí konkrétní záběry, pomocí kterých budou děj vyprávět. Používají se zkratky (C, PC, D…) velikostí záběrů, které se stručně popíšou.

Například: D: Petr pokládá červené pero na stůl, které se z něj po dopadu skutálí. Do technického scénáře patří i poznámky o zvuku a hudbě. Kdy který motiv zazní a jak je slyšet. Celkově je možné si výsledný film na základě technického scénáře dobře představit.

Tip!

Podívejte se na popis velikostí záběrů.

Jak napsat námět pro amatérský film: Opřete se o klasickou Aristotelovu dramatickou křivku. Dobrý příběh dokáže vtáhnout, divák se ztotožní a empaticky vcítí do postav. Dějové zvraty nejsou nutné, ale divák chce být překvapen, ať už dojetím, nebo netradičním pojetím tradičního příběhu.

Je ideální, když bude mít režisér na každý záběr obrázek. Říká se tomu storyboard. Z toho bude patrná kompozice i pohyb. Velice to usnadní spolupráci s kameramanem i celým štábem.

Ve štábu je produkční, což je člověk, který se stará o organizaci celého natáčení. Takový člověk zabezpečuje všechno potřebné od místa natáčení přes rekvizity, techniku, herce a pohodlí štábu. Díky tomu se mohou umělecké složky zaměřit na svou práci, což je neobyčejně prospěšné.

Natáčení každého záběru by mělo být precizní. Každý záběr je třeba připravit, zarámovat, nazkoušet a natočit přesně tak, jak režisér chce. Je to jádro filmařské práce! Podle toho, jak je záběr nakomponovaný, nasvícený a natočený, se pozná filmař od amatéra.

Tip!

Myslete na to, že záběr je věta. Pokud v záběru bude něco, co do něj nepatří, nebo je navíc, je to stejné, jako TRADÁ kdyby ČLOVĚK v PRÁSK této větě EMPIRISMUS byla ZAHANBYL slova, která NESNÁŠÍM do LOPATA ní PRŠELO vůbec OPRAVDU NE nepatří.

Podívejte se lekci o praktické práci s kamerou.

Kameraman musí svou kameru znát a umět pracovat třeba i s hloubkou ostrosti.

Vyhněte se natáčení dialogů a hereckých akcí v krátkých úsecích. Nechte herce přehrát celou scénu, i když chcete použít pouze část. Je to kvůli plynulosti a možnosti herců na sebe reagovat. Čím víc je budete technicky stříhat a kouskovat už při natáčení, tím méně ucelený bude výsledek ve střižně.

Tip!

Herci by se měli především uvolnit. Herecké či režisérské tipy vyjdou na celou knihovnu. Mrkněte na prvky Stanislavského metody.

Pokud byly všechny předchozí body perfektní a režisérova představa o celém filmu se plně naplnila v natočených záběrech, pak je střih pouze technickým sestavením záběrů podle původního záměru. To se však prakticky nikdy nestane. Střihač by měl mít především smysl pro plynutí, dynamiku, a filmový čas. Kvalitní střih dokáže z nepovedených záběrů vytvořit zajímavý a poutavý film.

Tip!

Prozkoumejte 12 Tips for Better Film Editing nebo Základy střihové skladby.

Surový materiál bude mít rozhozenou barevnost, kterou je třeba ve finále sladit tak, aby celý film byl barevně, kontrastem a světlem jednotný. Znamená to každý záběr upravit a sladit do celku.

Tip!

Barevným vyzněním můžeme i významně přispět k pocitům, které film vyvolává.

Všimněte si například barevnosti tohoto záběru.

  • chladná modrá barva = zima, utrpení

Srovnejte s tímto záběrem.

  • teplá žlutá barva – hřejivé a povznášející pocity

Zvuk je stejně důležitý jako obraz. Hudba výslednému efektu velice pomáhá, ovšem nekvalitní zvuk neopraví. Při natáčení nepodceňujte kvalitu zvuku. Pokud chcete natáčet mluvené slovo, je třeba zbavit se parazitních zvuků prostředí i techniky. Používejte externí nebo směrový mikrofon vždy, když je to možné. Ideálně se zvukařem, který ve sluchátkách slyší, co natáčí.

Není nic horšího, než mít na záznamu zvuk kamery, který nelze odstranit, nebo když mluvenému slovu není rozumět, protože se herci nacházeli příliš daleko od mikrofonu.

 

Tipy a triky ke stažení

Komentáře nejsou povoleny.

Hokus Fokus

Videosoutěž pro studenty ze základních a středních škol v Jihomoravském kraji.

Vítězové získají pro svou školu vystoupení Michaela Londesborougha.

Provozní informace