Zaostři na svůj pokus

Raketa z PET lahve

Tým: Dreamteam, Gymnázium TGM Zastávka, U Školy 39 Zastávka 66484

Napsat komentář

Hokus Fokus

Videosoutěž pro studenty ze základních a středních škol v Jihomoravském kraji.

Vítězové získají pro svou školu vystoupení Michaela Londesborougha.

Provozní informace