Zaostři na svůj pokus

Řetězová reakce

Tým: Pat a Mat, Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno

Napsat komentář

Hokus Fokus

Videosoutěž pro studenty ze základních a středních škol v Jihomoravském kraji.

Vítězové získají pro svou školu vystoupení Michaela Londesborougha.

Provozní informace